BAŞKAN URHAN'DAN FİYAT ARTIŞLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BAŞKAN URHAN'DAN FİYAT ARTIŞLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Başkan Urhan; "İşletmelerimizin üzerindeki enerji maliyeti baskısı acilen azaltılarak üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılmalıdır." dedi.

DEGİAD BASIN BÜLTENİ

DEGİAD olarak bir süredir öngördüğümüz ve kamuoyunda dile getirdiğimiz fiyat artışları, işletmelerin maliyetlerini yükseltmektedir. Özellikle doğal gazda yaşanan son fiyat artışının sadece sanayi ve elektrik üretim odaklı olması, Türk sanayisi ve KOBİ’lerinin omuzlarına ilave yük bindirmekte, halihazırda yaşanmakta olan ham madde tedariki, emtia artışları ve navlun krizi ile beraber ele alındığında büyük zorluk oluşturmaktadır.

Endişe ile takip etmekte olduğumuz bu durumun satış fiyatlarına ve buna bağlı olarak ülkemizin amansız mücadele verdiği enflasyona olumsuz etkisi kaçınılmazdır. Bu nedenle işletmelerimizin üzerindeki enerji maliyeti baskısı acilen azaltılarak üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılması gerektiğini kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.


Hakan URHAN 
DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı