DENİZLİ BAROSU SAVCILAR İLE İLGİLİ YASA TEKLİFİNE TEPKİLİ

DENİZLİ BAROSU SAVCILAR İLE İLGİLİ YASA TEKLİFİNE TEPKİLİ

Denizli Barosu cumhuriyet başsavcısına, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ve bu kararların yasalara uygunluğunu denetleme ...

Denizli Barosu yaptığı açıklamada  TBMM'ye verilen teklifin cumhuriyet başsavcısına, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ve bu kararların yasalara uygunluğunu denetleme yetkisi veren maddesini eleştiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 25.05.2021 tarihinde teklif edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da, “5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun”un; 18. Ve 40. Maddelerine” Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanununa uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkilidir.” şeklinde ek fıkra ilave edilerek teklif edildiği görülmüştür.

5235 sayılı kanunun 18. Maddesi ile Cumhuriyet başsavcısının görevleri düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen yetki sadece idari görevi kapsamaktadır. Bu nedenle, dosyanın yeniden değerlendirmek üzere ilgili savcıya iade yetkisi ile her durumda ve koşulda olayın hukuksal olarak değerlendirilmesi Cumhuriyet Savcısına aittir.

Yeni düzenleme ile Cumhuriyet başsavcılarına “kanuna uygunluk” denetimi yetkisi verilerek, savcıların hukuksal değerlendirmelerini tartışmaya açık duruma getirmek istenildiği görülmektedir. Dolayısıyla, savcıların görevlerini her türlü baskı ve etkiden uzak, kanuna uygunluk denetimi adı altında, soruşturma sonucunda karar vermeleri halinde müdahale yolu açılacaktır.

Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracak, ulusal ve uluslararası düzenlemelere karşı olan bu teklifin, hukuk üstünlüğünü yok sayarak, geri dönüşü olmayan bir yola gideceği aşikardır. Hukuku bu teklif ile vicdanlara bırakmak zorunda kalınacağını başta TBMM olmak üzere tüm kamuoyuna saygılarımızla sunarız. 31/05/2021

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI