Denizli OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Tam Not Aldı

Denizli OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Tam Not Aldı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen; 2020 Yılı Birleşik Denetim Programı kapsamında, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi’nden sorumlu heyet tarafından den

Denizli OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ‘Birleşik Çevre Denetimi’ni Başarıyla Tamamladı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen; 2020 Yılı Birleşik Denetim Programı kapsamında, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi’nden sorumlu heyet tarafından; Denizli Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimizde, “Birleşik Çevre Denetimi” gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimde, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimizin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında sağlaması gerekli izin ve lisanslar, belgeler, ruhsatlar incelenmiş; arıtma tesisinin işletilmesi ve işletilmesi sonucu oluşan atıklar ve atıkların bertarafı ile arıtma tesisinin planı ve işleyişinin çevre mevzuatına uygunluğu, aylık faaliyet raporları ile yıllık iç tetkik raporları, arıtılmış atıksu analiz raporları, Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’nden Bakanlığın veri tabanına gönderilen veri akışı, çevre konulu eğitim tutanakları incelenmiştir.

Yapılan denetleme sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin verimli çalıştığı rapor haline getirilmiştir.