DENİZLİ'DE 20 MİLYON TL'LİK VURGUN

DENİZLİ'DE 20 MİLYON TL'LİK VURGUN

Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifleri ile Denizli Yem Fabrikası arasında yapılan yolsuzlukla ilgili , İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk meclise soru önergesi verdi.

Yolsuzluk Tarım Kredi Kooperatifinin diğer yem fabrikalarına da sıçradı mı?

 

DENİZLİ Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifleri ile Denizli Yem Fabrikası arasında yapılan yolsuzlukla ilgili , İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk meclise soru önergesi verdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Yem Fabrikası ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi arasında 20 milyon liralık bir vurgun ortaya çıkmıştı . Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vurgunu doğrulanırken, Denizli yem şube müdürünün iş akdinin feshedildiği kaydedildi.

Bu vurgun Kooperatife bağlı diğer yem fabrikalarına sıçrayıp sıçramadığı ise akıllarda soru işareti uyandırdı. Yasin Öztürk " Bakanlığınız kuruluşa bağlı diğer yem fabrikalarında da inceleme başlatılmasını talep etmiş midir?" sorusunu yöneltti. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergelerinde, yem vurgununda devam eden hukuki sürece bakanlığın yetiştiriciler adına müdahil olup olmayacaklarını sordu. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise Bakan Pakdemirli’den şu soruların yanıtlarını istedi:

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddesi gereğince Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.12.2020

 

 

Yasin ÖZTÜRK

Denizli Milletvekili

 

 

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Yem Fabrikası ile Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifi’ne yönelik bir ihbar 20 milyon liralık bir vurgunu ortaya çıkarmıştır.

Bir ihbar üzerine, Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğü İç Denetim Müdürlüğü Müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda; başta zimmete para geçirme olmak üzere usulsüz nakliye faturaları, usulsüz bir şekilde hesaplar arası virman yapılması, stok hammaddelerinin isimlerinin ve fiyatlarının değiştirilmesi ve stok açıkları gibi birçok cürüm tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, Denizli Yem Fabrikası’nın Sarayköy Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan arpayı, faturalarda yemlik buğday olarak göstermek suretiyle haksız kazanca sebep olunduğu, diğer yandan kayıtlarda görünmesine rağmen 2 bin ton arpanın ise stoklarda bulunmadığı bulgusuna da yer verilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1- Tarım Kredi Kooperatifleri İştiraki olan Tarım Kredi Yem Anonim Şirketi fabrikalarınca, son 3 yılda üretimi yapılan toplam yem miktarı ne kadardır? Üretimin yıllara ve fabrikalara göre dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir?

2- Tarım Kredi Yem fabrikalarınca, son 3 yılda satışı yapılan toplam yem miktarı ne kadardır? Satışların yıllara ve fabrikalara göre dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir? Bu satışlardan elde edilen toplam gelir ne kadardır?

3- Bakanlığınız, Tarım Kredi Yem Denizli Fabrikası ve Sarayköy Tarım Kredi Kooperatifleri arasında 20 milyon liralık yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesinden hareketle, hayvan üreticileri adına kuruluşa bağlı diğer yem fabrikalarında da inceleme başlatılmasını talep etmiş midir?

4- Bakanlığınıza Tarım Kredi Yem Fabrikaları tarafından üretilen yemlerle ilgili ulaşan şikayet ve/veya ihbar bulunmakta mıdır? Bakanlığınızın, bu ihbar ve şikayetler üzerine yaptığı bir çalışma bulunmakta mıdır?

5- Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğü, İç Denetim biriminde görev alan müfettişlerin Denizli Yem Fabrikasındaki yolsuzluğu ortaya çıkarmasının ardından tenzil-i rütbeye uğradığı iddiası doğru mudur? Denetim biriminde görev yapan müfettiş sayısının azaltıldığı iddiası doğru mudur? İddialar doğru ise, yolsuzluğu açığa çıkaran müfettişler neden cezalandırılmak istenmiştir? Bu karar hangi gerekçeyle alınmıştır?

6- Tarım Yem Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan açıklamada, hukuki sürecin devam ettiği bilgisi yer almıştır. Bakanlığınız, hayvan üreticileri adına açılacak davaya müdahil olacak mıdır?