GÜNLÜK KİRALIK EVLERE DE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GELDİ

GÜNLÜK KİRALIK EVLERE DE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GELDİ

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesinde sayılan tesislere (Otel, motel, pansiyon vb.) “Günübirlik Kiralanan Evler” ibaresi de eklenmiştir.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesinde sayılan tesislere (Otel, motel, pansiyon vb.) “Günübirlik Kiralanan Evler” ibaresi de eklenmiştir.

 

2017 yılı içerisinde, aynı Kanunun 2. Maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ile özel sağlık müesseselerinin tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar sistemine bağlanma, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını sistem üzerinden anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük, haftalık gibi süre ve ruhsat şartı aranmaksızın, KAZANÇ AMACI ile kiralama faaliyeti yapan tüm geçici kiralamaların, özel veya resmi her türlü konaklama yerleri, özel hastaneler ile günübirlik evler kanun kapsamına alınmıştır.

 

Suç işlemeyi alışkanlık haline getiren şahısların konaklama amacı ile sıklıkla kullandıkları bu tür geçici konaklama yerlerinin kayıt altına alınması, kolluk birimlerinin suç ve suçlu ile mücadelesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısı ile ilgili Kanun maddesine istinaden 2017 yılı Nisan ayından itibaren 11.000 apart dairesini KBS sistemine kayıt işlemini yaptıran duyarlı vatandaşlarımızın desteği ile bir çok olayın aydınlatılması sağlanmış olup, devam eden süreçte KBS sistemine kayıt olmadan geçici konaklama yaptıran apart sahipleri/işleticilerine yönelik denetimlere ağırlık verilecektir.

 

Yapılacak olan denetimler neticesinde KBS Sistemine kayıt olmadan konaklama yaptırdığı tespit edilen geçici konaklama yerleri sahibi / işleticilerine 2021 yılı için 19.667,00 TL, KBS sistemine kayıt yaptırarak şifre alan ancak konaklayanları bildirmeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara yine 2021 yılı için 9.832,00 TL idari para cezası uygulanmakta, bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatı iptal edilmekte veya kapatılması sağlanmaktadır.

 

KBS sistemini kullanmak üzere müracaatta bulunmak isteyen apart sahiplerinin/ işleticilerinin bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine (Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezleri) giderek bilgi edinmeleri ve müracaatta bulunmaları, mevcut Kimlik Bildirim sistemi ile ilgili olarak gerekli kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.