KARATAŞ'TAKİ POLİGON İNŞAATINDA PİS KOKULAR

KARATAŞ'TAKİ POLİGON İNŞAATINDA PİS KOKULAR

İyi Parti Pamukkale İlçe Başkanı mustafa Çobanoğlu K0arataş atış poligonu ve ruhsatı ile 3 belediye çalışanının iş kazasında can vermesi ile ilgili olayları gündeme taşıdı. Yapılan açıklamada pis koku

Açıklamalarımızı İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı ve Pamukkale Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanı Av. Mustafa ÇOBANOĞLU, ilgili dönem İmar Komisyonundan Sorumlu İYİ Parti Pamukkale Belediye Meclis Üyesi arkadaşımız İnşaat Mühendisi Kerem KARAALP’le birlikte yapacağız.

Sevgili arkadaşlar; 14 Aralık 2020 tarihinde Pamukkale İlçemizin Karataş Mahallesinde meydana gelen ve ne yazık ki kayıtlara, haber bültenlerine İŞ KAZASI olarak geçen üzücü hadise ile ilgili olarak gerek yerel gerek ulusal haber içeriklerinde yer almayan, olayın üzerinden geçen yaklaşık on günlük süreçte sabırla da beklediğimiz bilgileri sizler vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşacağız. Öncelikle bu üzücü hadisede hayatını kaybeden 3 canımıza Allahtan rahmet, hala tedavileri devam eden yaralı çalışanlarımıza da acil şifalar dileriz.

Meydana gelen bu olay irdelendiğinde birçok şüpheyi ve ihmal silsilesini içinde barındırmaktadır. Yaşanan olay iş kazası olarak nitelendirilmesinin ötesinde kanımızca bir İŞ CİNAYETİ olduğu gibi; olayın vuku bulduğu yerde devam eden inşaat bir doğa katlini ve çevre felaketini de beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğu arazide yer alan birçok ağaç ne yazık ki kesilmiştir. Yanında akan ve mahalle sakini köylülerimiz için hayati öneme sahip pırıl pırıl dere de ne yazık ki ilerleyen süreçte bu felaketten ve ben yaptım oldu zihniyetinden nasibini alacaktır.

Olayın meydana geldiği Karataş Mahallesi 163 ada 2 nolu parselle ilgili imar değişikliği 31 Mart Yerel Seçimlerinin hemen ardından Pamukkale Belediye Meclisince yapılan ilk meclis toplantısında; İYİ Parti ve CHP İmar komisyonu üyelerinin karşı oylarına rağmen oy çokluğu ile önce İmar Komisyonunda, sonrasında ise yine İYİ Parti ve CHP mensubu meclis üyelerinin tamamının ret oylarına karşı oyçokluğu ile meclis görüşmelerinde kabul edilmiştir. Buradan yetkililere soruyorum!

1- Bu Poligonla ilgili imar değişikliği ve ruhsat işlemleri Yerel Seçimlerden hemen sonra Pamukkale Belediye Meclisinden niçin yangından mal kaçırır gibi ilk oturumda gündeme alınmıştır?

 

2- Alınan kararla Atış Poligonu yapılacak parsel üzerindeki yapılaşma emsali 0,70 ve yükseklik en çok 9,50 olarak belirlenmiştir. Karataş Mahallemizde kullanım amacı sınırlı böylesi bir sosyal tesis için bu değerlerde yapı izni verilen başka ayrıcalıklı parsel ya da parseller var mıdır? Bu parselle ilgili mahalle sakinlerimizden ve Denizlili hemşerilerimizden gizlenen ileriye dönük bilmediğimiz bir tasarruf bulunmakta mıdır?

 

 

 

3- Ruhsat başvurusu yapıldıktan sonra DESKİ ve DSİ’nin çekinceleri ve olumsuz görüşlerine rağmen ruhsat izni bahsi geçen kurumların bu çekince ve olumsuz görüşlerini ortadan kaldıracak şekilde mi verilmiştir? Ayrıca DSİ’nin ısrarla üzerinde durduğu ve taşkın havzası sınırlarını belirttiği alana Taşkın Yapı yapılmış mıdır?

 

4- Pamukkale Belediyesince 163 ada 12 parselde Atış Poligonu için ruhsat verilmişken; çevre parsellerde de 12 adet Bungalov, 1 adet yüzme havuzu ve hayvanat bahçesi gibi sosyal yapılaşmalar mevcuttur. Bu yapılar ruhsatlı mıdır, yoksa kaçak mıdır? Yapı sahipleri kimlerdir?

 

5- Yaşanan bu üzücü hadisede Yapı Denetim Şirketi görevini eksiksiz olarak yapıp yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş midir, yoksa ihmali mevcut mudur?

 

6- 3 işçimizin yaşamını kaybettiği Fosseptik İnşası ruhsata uygun inşa edilmiş midir? İşçiler çalışırken gerçek anlamda iş güvenlik önlemi alınmış mıdır? Projede onaylanan yer ile olayın vuku bulduğu yapının konumu örtüşmekte midir?

 

7- Talihsiz olayda yaşamını yitiren işçilerden birinin Pamukkale Belediyesi bünyesinde çalıştığı bilgisi malumunuzdur. Sözde duydukları çığlıklar üzerine yardıma gittiği söylenen belediye işçilerinin bu bölgede bulunma maksatları nedir? Bu bağlamda Pamukkale Belediyesinin bu poligonu yapanlarla bir bağı var mıdır?

 

8- Her şeyden önemlisi Pamukkale Belediyesinin; Seyir Tepesi inşaatında çalışan 3 işçinin yaşamını yitirdiği olayın ardından, sorumluluk sahasında kanımızca yasaya aykırı ruhsat verilen inşaatın yapımı sırasında yine 3 işçimiz hayatını kaybetmiştir. Bu iş cinayetleri ne zaman son bulacaktır? Belediye yöneticileri kısa aralıklarla bu tarz olaylarla gündeme gelmekten dolayı rahatsızlık duymakta mıdır?

 

9- Meydana gelen olay; ihmaller ve suiistimaller sonrası yaşanan bir CİNAYETTİR. Bu sebeple sorumsuz yetkililer yaşamını yitiren işçilerimizin ve gözü yaşlı ailelerinin vebalini üzerinde taşıyor mudur? Mülk sahipleri ve Belediye hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine sahip çıkmış mıdır?

 

Yaşanan bu olayda; ülkemizde meydana gelen benzer tüm olaylarda olduğu gibi birkaç kişinin kusurlu ilan edilip, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek ihmalleri ile bu Cinayetlere sebep olan Asıl Kusurluların Yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı, hayatını kaybeden işçilerimizin aileleri ve yaralanan işçilerimizin yanında mücadele edeceğimizi tüm Denizli kamuoyuna bildiririm. 24.12.2020

İYİ Parti Pamukkale İlçe Başkanı

Av. Mustafa ÇOBANOĞLU