OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI

OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI

Atık Pillerin içerisinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin yeraltı sularını ve toprağı kirletmesinin önlenmesi amacıyla, Belediyemizce “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” düzenlenmişti

OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI

Atık Pillerin içerisinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin yeraltı sularını ve toprağı kirletmesinin önlenmesi amacıyla, Belediyemizce “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” düzenlenmiştir.

Bu kampanya ile amacımız, atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır