SİNEMA SALONLARI İÇİN YASAKLAR UZATILDI

SİNEMA SALONLARI İÇİN YASAKLAR UZATILDI

Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında toplanan il hıfzıssıhha kurulu salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara v

79 NOLU (COVID-19) DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

 

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanmıştır.

1) İçişleri Bakanlığının 30.12.2020 tarihli “Sinema Salonları” konulu yazısına istinaden;

İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ile 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının faaliyetleri durdurulmuş olup, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları alınmıştı. Gelinen aşamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.