MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ İLAÇLAMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ İLAÇLAMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul…


MerkezefendiBelediyesiilçegenelindeçalışmalarınatümhızıyladevamediyor.MerkezefendiBelediyesiÇevreKorumaveKontrol
Müdürlüğü’nebağlıekiplerhalkveçevresağlığınınkorunması,Merkezefendililerinsağlıkvehuzuriçerisindeyaşamalarınısağlamak
amacıylailaçlamavedezenfekteçalışmalarıgerçekleştiriyor

havaların ısınmasıyla birlikte daha da hızlandırıldı. Kış aylarında menhol, rögar, kanalizasyon, yaz aylarında sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda 14 araç ve 39 personelle ilaçlama çalışmaları periyodik olarak yapılıyor. Ekipler ayrıca, 1 Mayıs-31 Ekim 2021 tarihleri arasında ‘gece yaz ilaçlama çalışmalarını’ ilçe genelinde 50 mahallede üç günlük periyotlarla gerçekleştirmeye başladı. İlaçlama çalışmalarında sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larva ve ergin mücadelesinde Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanılıyor olup canlıların tamamen yok edilmesi değil salgın hastalık oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulması