YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER İÇİN SANAYİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER İÇİN SANAYİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yayımlanan "2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi"nde yer alan değerlendirmesinde,

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER İÇİN SANAYİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yayımlanan "2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi"nde yer alan değerlendirmesinde, Türkiye'nin geniş üretim imkanları, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek teşvik paketleriyle uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde ciddi bir cazibe merkezi olduğunu bildirdi.

 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Türkiye'de sanayici olarak bugüne kadar çeşitli kademelerde ihracat yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Ama bugüne kadar yaptığımız ihracatların çoğunluğu piyasa ürünleri yani bizim Anadolu tabiriyle yaptığımız işten eleğin üstünde bir şey kalmıyor. Ama dünya böyle değil çünkü yapılan işin neticesinde mutlak surette katma değer yaratan ürünlerin ihraç edilmesi gerekiyor ki, yaptığımız işte bize de bir katma değer kalsın. Bu nedenle yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesiyle yaratılan katma değer, ülkemizin kalkınması ve daha yeni yatırımlar için kaynak sağlamalıdır. Eğer işimizi bugüne kadar yaptığımız şekliyle yapıyor ve ihracat şeklinde bunların görüntüsünü veriyorsak bugüne kadar olduğu gibi avara kasnak döndürüyoruz. Onun için özellikle yüksek teknolojide payını artıracak adımların ülkemizde sanayi dalında atılması gerekli çünkü ihracatımızın neredeyse yüzde 94,9’u düşük teknolojili sanayi ürünlerinden oluşuyor.” dedi.

 

Sanayicinin Gücünün Mutlak Surette Destek Görmesi Gerekiyor

 

Yüksek teknolojik ürünler üretmek zorundayız diyen Keçeci, “Yüksek teknolojik ürünler üretmek için hep birlikte bu noktaya odaklanmak zorundayız. Bunun için sanayici bilinçli bir yatırımın, kendisi tarafından yapılabileceğine odaklanmalıdır. İkincisi mutlaka bu konularda hükümet tarafından sanayiciye desteğin sonsuz olması gerekir çünkü bu yatırımların hepsi önemli. Ar-Ge ve inovatif çalışmalar ile bu konularla ilgili ortaya çıkan değerler, bu kapsamda yapılan işin gerek makine ekipman, gerekse bu konuda çalışan insanların özel insanlar olması nedeniyle; bu konuda yapılacak yatırımların, piyasada ve dünyada pazarlaması yapılıncaya kadar inanılmaz bir süreç işlemekte ve bu yolda sanayicinin gücünün mutlak surette destek görmesi gerekmektedir. Ben bu konuda Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 2’lere doğru 2023 bütçesi içerisinde artacağını görmekteyim” diye konuştu.

 

Türk Sanayicilerin Potansiyeli Var

 

Keçeci, “Türk sanayicisi girişimci bir sanayici, yani inandığı bir üretimde korkmadan bu yatırıma girebilecek niteliğe sahip. İkincisi biz dünyada inanılmaz bir beyinlere sahibiz. İşte en sonunda dünyayı bugün kurtaran aşı, Türkler tarafından bulundu. Bu girişimciliğin Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dönük çalışılması için desteklenmesi gerekiyor ki yatırımlar artsın.”dedi.

 

Türkiye’de de ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Keçeci, “Bugün uzay çalışmalarıyla elde edilen gelişmelerin neticesinde uçaklarımız dünyada NATO ülkeleri tarafından bile talep edilir hale gelmiştir. Demek ki Türk sanayicisi bu güce bu potansiyele sahip. Bu konuda yapılması gereken tek şey bunun koordinasyonunu sağlamak, sanayiciye teşvik vermek ve sanayicinin bu konuda yaşaması için geçecek sürecin içerisinde desteğinin sürekli olmasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.